Privacybeleid

Privacyverklaring Rinsma Alfa Romeo

Uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is, berichten wij u als volgt.
Als Alfa Romeo Service & Onderhoud dealer zijn wij verplicht u uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U heeft in het verleden aan ons uw persoonsgegevens verstrekt. Omdat wij nog geen overeenkomst met u hebben, vragen wij uw toestemming om deze gegevens te (blijven) verwerken, zodat we u up-to-date kunnen houden over allerhande ontwikkelingen.

De wet vraagt om aantoonbare toestemming. Daarom leggen wij uw toestemming, die eerder misschien mondeling al was gegeven, nu vast in onze database. Als u het niet met onze privacy beleid eens bent, dan zult u uzelf moeten afmelden van onze nieuwsbrief, vervolgens zullen wij uw gegevens dan uit onze database halen en houden wij u niet meer op de hoogte van nieuws of evenement die zich in de toekomst zullen plaats vinden.

Toestemming intrekken
Wanneer wij uw gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit kenbaar maken op info@rinsma.nl

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven.

Wanneer u uw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt, tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

mocht u het niet eens zijn met onze privacyverklaring dan kunt u uzelf eventueel afmelden via: info@rinsma.nl

 

Toestemming privacyverklaring

Wij als Rinsma Alfa Romeo vonden uw privacy al belangrijk, maar wij laten u nogmaals weten dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. hieronder kunt u zien dat wij  ons volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd houden. Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u hierover meer lezen.

 

Wie zijn we

 • http://www.rinsmaalfaromeo.nl.
 • Kvk: 01006868

 

1. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

 

1.1 Reacties

Wat leggen we vast als u een reactie plaats?
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

1.2 Media

Wat leggen we vast van uw media?
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

1.3 Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres. Maar ook gegevens als uw kenteken of het chassisnummer van uw auto zijn persoonsgegevens, omdat wij ze kunnen herleiden naar u als persoon.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

 • Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.
 • Contractgegevens: klantnummer,  betalingsgegevens.
 • Transactiegegevens en interactiegegevens: informatie over aankopen van producten en diensten, enquêtes en klanttevredenheidsgegevens.
 • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht en andere persoonlijke voorkeuren.
 • Gebruik van website en communicatie: informatie over hoe u de website gebruikt inclusief informatie die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken (zie Cookiebeleid).

Kopie identiteitsbewijs
Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identiteitsbewijs aan u vragen. Hierbij hanteren wij de volgende afspraken:

 • T.b.v. een proefrit of de verhuur van een voertuig zullen wij u om een kopie van uw rijbewijs vragen. Deze kopie bewaren wij gedurende de proefrit of de verhuur. Na afloop geven wij u de kopie terug of vernietigen wij deze.
 • T.b.v. de tenaamstelling van een voertuig mogen wij u om uw identiteitsbewijs vragen. Wij controleren deze, maar zullen hiervan geen kopie maken. Zonder inzage in uw identiteitsbewijs, kunnen wij het voertuig niet tenaamstellen.
 • T.b.v. wettelijke bepalingen, zoals onder andere de Wwft, kunnen wij genoodzaakt zijn een kopie van uw identiteitsbewijs te maken en deze gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

 

Gegevens over uw voertuig
Wij slaan de volgende gegevens over uw voertuig op:

 • Kenteken
 • Chassisnummer
 • Merk en model
 • Opties en accessoires
 • Onderhoudshistorie
 • Eigendomshistorie (tenaamstelling)

Gegevens in uw voertuig
In uw voertuig zijn ook gegevens aanwezig.  Hieronder vindt u de categorieën van deze gegevens, met daarna een niet uitputtende beschrijving per categorie.

 • Operationele voertuiggegevens
 • Functies met betrekking tot comfort en infotainment
 • Smartphone-integratie, bijvoorbeeld Apple Carplay
 • Online diensten
 • Diensten van derden
 • Gegevens t.b.v. lokalisering van het voertuig

Uw rechten als klant
Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt worden heeft u ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze rechten zijn:

 • Recht op informatie:
  Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht u te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van uw verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten u heeft. Dit doen wij met deze privacyverklaring.
 • Recht op inzage:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van u verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De inzage krijgt u door mee te kijken in onze systemen of door een overzicht van ons te ontvangen.
 • Verzoek om rectificatie:
  Wanneer wij niet correcte of niet volledige gegevens van u hebben, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die uw gegevens hebben.
 • Verzoek om gegevens te wissen:
  U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen:
  – wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
  – u uw toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken
  – wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven;
  – wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Recht van bezwaar:
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer u bezwaar maakt tegen direct marketing. In het laatste geval zullen wij de direct marketing onmiddellijk stop zetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.
 • Recht van beperking:
  U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer:
  – u de juistheid van uw gegevens ter discussie stelt
  – de verwerking onrechtmatig is;
  – wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt ze voor een rechtsvordering;
  – u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.
 • Recht op dataportabiliteit:
  U heeft het recht om uw gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen als u daar om vraagt. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij van u verwerken met de grondslag overeenkomst of toestemming.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van u komt. Dit kan betekenen dat wij u vragen om naar onze vestiging te komen om u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat uw gegevens in de handen van een onbevoegde persoon vallen.

U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via: info@rinsma.nl

Wij zullen u een (schriftelijke) bevestiging geven van uw verzoek. Wij zullen binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij u dit binnen 30 dagen laten weten. De termijn waarin wij aan uw verzoek moeten voldoen, kan met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u dit met een schriftelijke motivatie laten weten.

 

2. Contactformulieren

 

2.1 Cookies

Wat leggen wij vast als u de cookies accepteer?
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

2.2 Ingesloten inhoud van andere websites

Wat leggen wij vast als ingesloten inhoud?
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

3. Analytics

 

3.1 Met wie we uw data delen

Wat delen wij van uw gegevens?
Deze informatie zal worden opgeslagen door Rinsma Berlikum B.V. en zal gebruikt worden om je te informeren, bijvoorbeeld over een toekomstige campagne Of nieuws waarvan je hebt aangegeven om op de hoogte te houden. Deze informatie is niet openbaar en dus niet door derden in te zien. 

 

3.2 Hoe lang we jouw data bewaren

Hoelang bewaren wij deze gegevens?
De gegevens waarmee u bij ons in het klanten bestand staat, zullen elke 24 maanden worden geüpdatet dan zullen we u ter attentie brengen of u misschien zou willen uitschrijven voor de nieuwbrief.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 

3.3 Welke rechten je hebt over je data

Wat zijn uw Rechten?
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

3.4 Waar we jouw data naartoe sturen

Waar sturen wij uw dat naartoe?
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden en zullen verder nergens worden vast gelegd.

 

4. Contact gegevens

Garage Rinsma Berlikum B.V. contactinformatie

 

Rinsma Berlikum B.V.
Bitgummerdyk 26
9041 CE Berlikum

KvK nr. 01006868

Tel: 0518 461337                                                                                                                                                                               Email: info@rinsma.nl

Hoe we jouw data beveiligen?

 

Rinsma Berlikum B.V. beseft dat uw privacy u veel waard is. Rinsma Berlikum B.V. zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of delen met welke partij dan ook zonder uw directe toestemming. Rinsma Berlikum B.V. is de enige met toegang tot deze informatie en zal deze ten alle tijden proberen te beschermen. Deze informatie is nooit te koppelen aan je persoonlijke gegevens en het is voor onze klanten en business partners onmogelijk contact met je op te nemen, tenzij Rinsma Berlikum B.V. je direct benadert en jij toestemming hiervoor geeft.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn ook te raadplegen.

 

Back to top